Zakres usług

Zakres specjalizacji

Świadczymy pomoc prawną zarówno dla klientów biznesowych, jak i indywidualnych. Prowadzimy sprawy przed sądami na terenie całej Polski.

Naszej usługi obejmują wiele dziedzin prawa. Oferujemy kompleksową pomoc prawną, począwszy od analizy danego zagadnienia prawnego, poprzez wdrożenie rozwiązań, które są najkorzystniejsze dla naszych Klientów. W Kancelarii otrzymają Państwo fachowe porady prawne, pomoc w przygotowaniu i zaopiniowaniu umów, ale także pełne wsparcie w postępowaniach prowadzonych przed wszystkimi sądami i organami administracji publicznej w Polsce.

Klientom biznesowym oferujemy zarówno stałą obsługę prawną, jak i doraźną pomoc. W szczególności prowadzimy czynności służące dochodzeniu zaległych należności pieniężnych. Zajmujemy się przygotowywaniem i opiniowaniem umów oraz bierzemy udział w negocjacjach postanowień umownych. Doradzamy w zakresie wyboru najkorzystniejszej formy prawnej dla prowadzonej działalności oraz sporządzamy niezbędną dokumentację. Pomagamy również przebrnąć przez procedurę upadłości albo likwidacji przedsiębiorstwa.

Klienci indywidualni uzyskają w Kancelarii pomoc prawną w wielu dziedzinach prawa. Kancelaria prowadzi w szczególności sprawy  z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego, spadkowego, administracyjnego oraz prawa pracy. Udzielamy pomocy w sprawach dotyczących nieruchomości. Sporządzamy wnioski o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Pomagamy w uzyskaniu odszkodowania i zadośćuczynienia. 

Prawo cywilne

W ramach wykonywanej praktyki prowadzimy sprawy z zakresu szeroko rozumianego prawa cywilnego. Reprezentujemy Klientów przed sądami, sporządzamy pozwy i inne pisma procesowe, sporządzamy i opiniujemy umowy, przygotowujemy opinie prawne. W szczególności prowadzimy sprawy o zapłatę, ochronę dóbr osobistych osób fizycznych i prawnych, ochronę prawa własności,  zasiedzenie, najem/dzierżawę nieruchomości, wykonywanie obowiązków umownych.

Prawo rodzinne i spadkowe

Specjalizujemy się w prowadzeniu wszystkich spraw rodzinnych oraz spadkowych. W szczególności prowadzimy sprawy o rozwód, separację, ustalenie władzy rodzicielskiej nad małoletnimi dziećmi, alimenty, ustalenie opieki i kontaktów z małoletnimi dziećmi, podział majątku wspólnego. Z zakresu prawa spadkowego oferujemy kompleksową pomoc prawną przy dziedziczeniu ustawowym oraz testamentowym.  W szczególności prowadzimy sprawy dotyczące testamentu, zachowku, działu spadku, stwierdzenia nabycia spadku, wydziedziczenia, stwierdzenia niegodności dziedziczenia.

Prawo karne

Świadczymy kompleksową pomoc prawną z zakresu szeroko rozumianego prawa karnego, w tym prawa wykroczeń i wykonawczego. Reprezentujemy Klientów we wszystkich sprawach karnych – na etapie postępowania przygotowawczego oraz sądowego. W szczególności prowadzimy sprawy dotyczące: wydania wyroku łącznego, zatrzymania lub tymczasowego aresztowania, oskarżenia prywatnego, wykroczeń, przerwy w wykonywaniu kary, odbywania kary w systemie dozoru elektronicznego, zmiany zastępczej kary pozbawienia wolności.

Prawo gospodarcze i administracyjne

Oferujemy kompleksową pomoc prawną z zakresu prawa gospodarczego oraz administracyjnego. Zajmujemy się przygotowywaniem i opiniowaniem umów oraz bierzemy udział w negocjacjach postanowień umownych. Kancelaria specjalizuje się w umowach inwestycyjnych, IT oraz dotyczących praw autorskich. Nadto skutecznie dochodzimy zaległych należności pieniężnych. Z zakresu prawa administracyjnego sporządzamy wszelkiego rodzaju wnioski, odwołania i skargi oraz reprezentujemy naszych Klientów przed sądami i organami administracji publicznej we wszystkich sprawach z tej dziedziny prawa.

Sprawy o odszkodowanie i zadośćuczynienie

Prowadzimy sprawy o odszkodowania oraz zadośćuczynienia. Kancelaria w ramach wykonywanej praktyki specjalizuje się w dochodzeniu wyżej wskazanych należności w szczególności z tytułu wypadków komunikacyjnych, błędów medycznych, wypadków przy pracy, spalenia lub zalania mienia.

Prawo spółek

Szczególną uwagę zawodową poświęcamy szeroko rozumianemu prawu spółek. Doradzamy w zakresie wyboru najkorzystniejszej formy prawnej dla prowadzonej działalności, sporządzamy całą niezbędną dokumentację w toku prowadzenia działalności gospodarczej, rejestrujemy spółki prawa handlowego i dokonujemy stosownych zmian. Reprezentujemy Klientów przed odpowiednimi sądami.

Prawo upadłościowe

Specjalizujemy się w prowadzeniu wszystkich spraw z zakresu prawa upadłościowego i naprawczego. Sporządzamy wnioski o ogłoszenie upadłości konsumenckiej i reprezentujemy dłużników w całym postępowaniu. Nadto Kancelaria prowadzi sprawy    o ogłoszenie upadłości przedsiębiorców oraz reprezentuje upadłych i wierzycieli w postępowaniu upadłościowym.

Prawo pracy

Kancelaria swoim Klientom udziela pomocy prawnej z zakresu prawa pracy. Pomoc prawna w tym przedmiocie ma dwa wymiary. Pierwszy dotyczy wsparcia pozasądowego, które obejmuje między innymi sporządzania kontraktów, regulaminów, wypowiedzeń umów o pracę, czy innej, niezbędnej dokumentacji pracowniczej. Drugi dotyczy wsparcia sądowego. Reprezentujemy pracowników i pracodawców w sporach sądowych we wszystkich instancjach, np. w sprawach o wypłatę zaległego wynagrodzenia, odszkodowania za mobbing lub dyskryminację.

Potrzebujecie Państwo pomocy prawnej?

Zapraszamy do nawiązania kontaktu z naszą Kancelarią Adwokacką w Kielcach. Do Państwa dyspozycji pozostawiamy numer telefonu, adres e-mail oraz formularz kontaktowy.

Telefon

+48 724-489-136

Adres e-mail

artur.a.dabrowski@gmail.com